Live concert photo of Adam Clayton, Bono

 

Adam Clayton, Bono
360 Tour
Anaheim
2011-06-17

next · previous · thumbs