Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Elevation Tour
Anaheim
2001-04-24

next · previous · thumbs