Live concert photo of The Edge, Bono, Larry Mullen Jr, Adam Clayton

 

The Edge, Bono, Larry Mullen Jr, Adam Clayton
Elevation Tour
Atlanta
2001-11-30

next · previous · thumbs