Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Elevation Tour
Atlanta
2001-11-30

next · previous · thumbs