Live concert photo of Bono

 

Bono
Elevation Tour
Atlanta
2001-11-30

next · previous · thumbs