Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Elevation Tour
Baltimore
2001-10-19

next · previous · thumbs