Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Elevation Tour
Miami
2001-12-02

next · previous · thumbs