Live concert photo of Bono

 

Bono
Elevation Tour
Philadelphia
2001-11-02

next · previous · thumbs