Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Elevation Tour
Tampa
2001-12-01

next · previous · thumbs