Live concert photo of bono

 

bono
Elevation Tour
Boston
2001-06-05

next · previous · thumbs