Live concert photo of The Edge, Bono

 

The Edge, Bono
Elevation Tour
Boston
2001-06-08

next · previous · thumbs