Live concert photo of Bono

 

Bono
Elevation Tour
Boston
2001-06-08

next · previous · thumbs