Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
Elevation Tour
Boston
2001-06-09

next · previous · thumbs