Live concert photo of The Edge, Bono

 

The Edge, Bono
Vertigo Tour
San Diego
2005-03-30

next · previous · thumbs