Live concert photo of The Edge

 

The Edge
Vertigo Tour
Boston
2005-05-28

next · previous · thumbs