Live concert photo of Bono, The Edge

 

Bono, The Edge
360 Tour
Chicago
2009-09-12

next · previous · thumbs