Live concert photo of Bono, Adam Clayton

 

Bono, Adam Clayton
360 Tour
Chicago
2009-09-13

next · previous · thumbs