Live concert photo of Bono, Adam Clayton

 

 

Bono, Adam Clayton
The Joshua Tree Tour 2017
Vancouver
2017-05-12

 

next · previous · thumbs